Home English Deutsch Italiano Francais Espanol Water Bicycle Home

 

               

                          "OKOMITI BICIKL PARKING"

  ® P20040750 

Ušteda na prostoru više od 50% i maksimalno osiguranje od krađe bicikla                                         Klikni za VIDEO 2

 ® OHIM-HABM                                       

       ® USPTO      Double gold medal UK   -   Gold medal USA   -   Gold medal CRO   -   Gold medal Malaysia

  Licence available !                                                           

                                                Klikni na    Video flash                        

Klikni za VIDEO                

                                                                                                    

             

 PARKIRALIŠTA ILI DRŽAČI ZA BICIKLE, IZRAĐUJU SE OD PLASTIFICIRANOG ČELIKA

  Parkiranje, skladištenje ili pohrana bicikla s kapacitetom od jednog do pet bicikla s mogućnošću neograničene ekstenzije. Pogodno za pohranu bicikla u vrtovima, dvorištima, predkućnicama i garažama. Bike Parking, ili držač/nosač za bicikle, posebno je pogodan za postavljanje ispred: stambenog objekta, dućana, pošte, banke, škole, tvrtke, tvornice, ugostiteljskog objekata, pansiona i hotela kao i na auto parkiralištu. Parking za bicikle, ili držač/nosač bicikla, stabilan je i samostojeći s mogućnošću tiplanja za tlo. Tri  mogućnosti osiguranja od krađe bicikla. Vrlo pogodno za pranje, održavanje i servisiranje bicikla. Zaključavanje bicikla: običnim lokotom kao i mogućnost zaključavanja uobičajenim lancima. Hotelima i pansionima, uz parkiralište za bicikle, nudimo i asortiman bicikla u paketu za rentiranje "RENT A BIKE".

      

                                   OKOMITI PARKING SA KAPACITETOM ZA 10 BICIKLA

          

                                                                                                                        Povećaj

                                              Sigurno parkiralište za bicikle, potreba je svakog grada.

             

           

                 

               

               

                

             

                  

                 

           

                   

                                  

                                         Rješenje za tvrtke, hotele, stambene objekte, škole ...

                   

                

                                                                 Uklapa se u sve prostore!

               

                                                                  Tko želi ovakve prizore!

                        

       Rješenje problema bicikla u                                              Biciklizam na Jadranu, sve je prisutniji.  

            privatnim objektima.                        

              

                                        Mogućnost postavljanja panoa sa komercijalnim porukama.

         

             Dvostruki parking za bicikle,                                                 Bicikl parking, ispred škole.

           10 bicikla - 1 parking za vozilo.

                                                           

          Zaključavanje bicikla                     Zaključavanje pedale.                          Zaključavanje navozne

             u sendviču okvira.                                                                                             rampe bicikla.

           

                                                                                                     

                    U nedostatku lokota,                                                  Podešavanje okomice navozne

                      vezivanje lancem.                                                                 rampe bicikla.

              

             Povećaj                                                                                     

        Stalak za smještaj                               Stalak za smještaj                             Podizanje u okomiti

             1 bicikla.                                               2 bicikla.                                               položaj.

        

                                                                                                                                    Povećaj

                                       Otpuštanje sigurnosnog zapinjača i spuštanje navoza bicikla.

           

                             

                                              Pogodnosti čišćenja, pranja i podmazivanja bicikla.

 

                                         

 

                                    

                                                        Nadstrešnica se naručuje zasebno.

 

 

Spojna noga, koristi se za ekstenziju parkinga od 5 navoza na više.

U svim kombinacijama parkiranja bicikla u nizu, potrebne su dvije bočne noge.

Širina navozne rampe                                                420    mm
Širina bočne boge                                                125    mm
Širina spojne noge                                                160    mm
Dubina parkinga                                              1000    mm
Potrebna dubina do zida                                              1180    mm

 

Težina navozne rampe                                                     7     kg
Težina jedne noge                                                     4     kg
Težina spojne cijevi po navozu                                                       ˝  kg

                                     

                                            Informacije i narudžbe: 

"AUTO MART" d.o.o.                                                     Tel.              01 4664-057

Kamaufova 2                                                                                            4664-133

10 000                                                                               Fax                   4664-134

Zagreb                                                                            Mobile         091/193 77 40

C R O A T I A                                                                E-mail:  info@auto-mart.hr

 

           Tražimo zastupnike i komercijaliste na cijelom području Hrvatske.

 

Back to Top   
         
   

                                                  "NAPRAVA ZA OKOMITO PARKIRANJE BICIKLA"

 

     Ovaj projekt za okomito parkiranje ili pohranu bicikla, jedinstven je u svijetu, načinom postavljanja, osiguranja i dizanja bicikla u okomiti položaj.

     Pri izradi ove inovacije, vođeno je računa, da ista zadovoljava četiri svjetska osnovna kriterija za parkiranje bicikla, a to su: prihvat bicikla sa oba kotača i rame, višestruko osiguranje od krađe bicikla, nemogućnost oštećenja pri postavljanju bicikla i za trajanja pohrane te ušteda u prostoru.

    Ova naprava ispunjava sve postavljene regulative parkiranja bicikla i to na slijedeći način:

     Pri postavljanju bicikla na napravu, prihvaćaju se oba kotača u sendvič i to samo nalijeganjem pneumatika (guma) u okvire kotača. Bicikl se osigurava džepnim standardnim lokotima na za to predviđenim mjestima, odnosno jednim, dva ili sva tri, što je stvar izbora vlasnika bicikla. Jednim lokotom osigurava se zadnji okvir kotača sa čime se onemogućuje skidanje bicikla sa naprave. Drugim lokotom, osigurava se pedala bicikla, čime se onemogućuje skidanje bicikla sa naprave pri pokušaju demontaže kotača i izvlačenje rame sa naprave. Trećim lokotom, onemogućuje se spuštanje navoza bicikla i tako dodatno otežava krađu. Pored navedenog ostaje mogućnost osiguranja od krađe korištenjem standardnih lanaca protiv krađe bicikla a koji se mogu koristiti i kao dodatno osiguranje predviđenom zaključavanju lokotima. Način prihvata bicikla na napravu i njegov fiksni smještaj, onemogućuju oštećenje bicikla. Podizanjem navoza sa biciklom u okomiti položaj, postiže se ušteda u prostoru od 50%. Bitno je istaknuti, da se navoz sa biciklom podiže u okomiti položaj sa izuzetnom lakoćom, tako da ovaj parking, bez naprezanja mogu koristiti djeca i pripadnice slabijeg spola. Postavljanjem bicikla na način, prednji kotač naprijed, odnosno zadnji kotač naprijed (navozi obilježeni vidljivim slikovnim naljepnicama) omogućena je ušteda od još 50% u širini parkinga, zbijanjem bicikla. Stoga, ova naprava u najgoroj varijanti, pruža uštedu u prostoru od 50% u usporedbi sa klasičnim parkiralištem za bicikle a čak 80% u usporedbi sa BOX-ovima (kutijama, sanducima) za parkiranje, koji su vrlo rašireni po svijetu, jer jedini do sada, pružaju zaštitu od krađe bicikla. Navod za primjer: BOX-PARKING za deset bicikla, zauzima površinu od 20-tak m2 a OKOMITI PARKING, oko 4 m2.

     Naprava se izrađuje od čelika debljine 2 do 6 mm, koji se nakon izrade plastificira u željenoj boji. Korištenjem ovakvog materijala i tretmanom zaštite, vijek naprave, može se mjeriti u desetljećima.